రాజకీయం

ఒంగోలులో జిల్లా స్థాయి నిఘా మరియు పర్యవేక్షణ కమిటీ భేటి

తెలుగునంది ఒంగోలు: ఒంగోలులోని సి.పి.ఓ మీటింగ్ హాల్ లో నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి నిఘా మరియు పర్యవేక్షణ కమిటీ సమావేశములో పాల్గొన్న కొండపి శాసనసభ్యులు డాక్టర్ డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి గారు…

ఒంగోలు-న్యూస్