రాజకీయం

ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయంలో లాంగ్ రేంజ్ డ్రోన్..ఏంటో మీరే చూడండి..!

తెలుగునంది అమరావతి: ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయంలోని ఆర్టీజియస్ నందు యూనివర్సిటీ అఫ్ టెక్సాస్ సంయుక్తంగా రూపొందించిన లాంగ్ రేంజ్ డ్రోన్ నమూనాను పరిశీలిస్తున్న పరిటాల సునీత….

1 Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply to Padmaja Yalamancheli Ravikumar Cancel reply