లైఫ్ స్టైల్

మహిళల రక్షణ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్​ కొత్త నిర్ణయం..ఆడపడుచులకు​ అందే వరకు పంపించండి

తెలుగునంది న్యూస్:  ఆంధ్రప్రదేశ్ POLICE​

​మహిళల రక్షణ కోసం​….మంచి SERVICE ప్రారంభించారు … మీరు ప్రయాణించే CAR … CAB … AUTO … NUMBER ను ​9969777888​ కు SMS చేయండి … మీకు ఒక SMS వస్తుంది … అంటే మీ ప్రయాణించే వాహనం ​GPRS కు అనుసంధానం అవుతుంది​ …
మరింత మంది ​ఆడపడుచులకు​ అందే వరకు పంపించండి .

Add Comment

Click here to post a comment