వీడియోస్

తీరం లో మంత్రి గంటా కారును చుట్టేసిన పెధాయ్ తూఫాన్..మీరు చూడండి.

తెలుగునంది న్యూస్: భీమిలి సముద్ర తీరం వద్ద ఇసుకలో ఇరుక్కుపోయిన గంటా శ్రీనివాసరావు కారు.